Beslag för fönster och dörrar

Vad är ett beslag?

Beslag är ett samlingsnamn av de tillbehör som förutsätter en dörr eller ett fönsters funktion och handlar om gångjärn, handtag och lås. Det finns en stor mängd typer av beslag och märken och dessutom specialbeslag för dörrar och fönster i smalprofiler samt beslag för nödutrymningsvägar. Oavsett om det är till ett fönster, en ytterdörr eller en innerdörr eller till kommersiella lokaler, flerbostadshus, privata bostäder, sjukhus, myndigheter, industrier eller kontor är det viktigt att välja rätt beslag som uppfyller byggnadens och lokalens krav på säkerhet.

Välj rätt beslag

Att välja rätt beslag till fönstret eller dörren är viktigt för att uppnå rätt funktion. Det ska vara enkelt att ta sig ut och samtidigt förhindra inbrott. Men inte minst är beslagen en viktig detalj för att få rätt känsla och stil som funkar ihop med resten av rummet och inredningen. Beslag tillverkas vanligtvis i metall för bästa hållbarhet då de utsetts för dagligt slitage. Dörrbeslag och fönsterbeslag väljer man efter funktionsbeskrivning och övriga krav som inbrottsäkerhet eller brandsäkerhet. Exempelvis ska en dörr i skyddsklass 2 levereras med godkänt lås. På Thoruns är vi experter på rätt beslagning.

Låssystem

Gällande låscylindrar och låssystem finns det en mängd olika typer som uppfyller olika krav på säkerhet och funktion. Bland annat digitala lås, elektroniska lås mekaniska lås, nyckelfria lås, passersystem och utrymningslås. Lås och elektriska lås ska vara testade och godkända för att uppfylla olika krav. I bostäder är det även vanligt med låscylindrar med kopieringsskydd. När vi pratar om olika typer av lås måste man även ta hänsyn till att funktionerna varierar beroende på var låset ska sitta och vilken funktion som ska uppnås, det skiljer också mycket beroende om det handlar om innerdörrar, ytterdörrar eller fönster. Thoruns hjälper vi dig välja rätt låssystem.

Utrymningslås

På nödutrymningsdörrar och nödutrymningsfönster används oftast nödutrymingshandtag och panikreglar. Dessa finns i olika utföranden för både modulprofiler och smalprofiler. På Thoruns arbetar vi enbart med nödutrymningsbeslag som är certifierade enligt SS-EN 179 och panikreglar enligt SS-EN 1125.

Fönsterlås

Till fönster finns handtag med eller utan lås. Med ett fönsterlås på nedre våningsplan minskar man risken för inbrott i byggnaden och med hjälp av kodlås i handtaget blir låsningen extra enkel och smidig. Lås för fönster finns i olika säkerhetsnivåer och vilken typ som lämpar sig beror på vad byggnaden används till.

Gångjärn

Det finns olika gångjärn både för fönster och dörrar. Från det allra enklaste gångjärnet, till gångjärn som uppfyller höga krav på säkerhet och med bakkantssäkring som gör att dörren inte kan lyftas av. Att välja ett gångjärn som har god bärförmåga och hög tålighet lönar sig i längden så funktionen inte försämras över tid. Om det är för utomhusanvändning är det dessutom viktigt att gångjärnen har en ytbehandling som skyddar mot rost.

Dörrhandtag

Dörrhandtag finns anpassade för olika miljöer och väljs utifrån vad lämpar sig bäst. Ska dörren monteras på offentlig miljö eller i en bostadsbyggnad? Ytterdörr eller inomhusdörr? Det finns även dörrhandtag med kodlås direkt på handtaget. Man kan enkelt tro att handtaget bara är en liten detalj, men det gör stor skillnad i både funktion och utseendet vilket gör valet av modell viktigt.

Dörrtrycken

Ett dörrtrycke är benämningen för den typ av dörrhandtag som trycks ner och är den vanligaste sorten som används på dörrar inomhus och i bostäder. Det finns specifika dörrtrycken för ytterdörrar samt dörrtrycken för inomhusdörrar och kontor.

Draghandtag

Ett draghandtag är den typ av dörrhandtag som används när man drar en dörr mot sig eller trycker den ifrån sig. Ett draghandtag rekommenderas vanligtvis till offentliga miljöer.

Uppställningsbeslag

Ett uppställningsbeslag är precis som det låter. Ett beslag som håller upp dörren, vilket underlättar när man lastar eller av andra orsaker springer in och ut mycket. Det finns även uppställningsbeslag till fönster, som vanligen kallas ventilationsbeslag. Dessa har vanligen en barnskyddande spärranordning som träder i funktion när fönstret öppnas.

Dörrstängare

Med hjälp av en dörrstängare kan man uppnå en hög säkerhet i byggnaden då den undviker att dörren oavsiktligt lämnas öppen. En dörrstängare används vanligen på ytterdörrar, innerdörrar, branddörrar och längs utrymningsvägar i offentliga byggnader där det rör sig mycket människor. En ytterligare fördel med att installera dörrstängare på en ytterdörr är minskad energiförbrukning. Med hjälp av en dörrbroms kan man dessutom förhindra att dörren drar igen av starka vindar, vilket minskar risken för klämskador.

Det finns olika typer av dörrstängare på marknaden. Bland annat dörrstängare med standardarm, dörrstängare med glidarm, dörrstängare med frisvingfunktion, infälld dörrstängare och golvdörrstängare. Önskar du en tyst stängning som exempelvis i skolor, sjukhus, hotell och kontor kan du välja en dörrtillslutare.

Dörrautomatik

Med hjälp av dörrautomatik kan dörren öppnas och stängas automatiskt vilket lämpar sig på offentliga miljöer där kraven på en tyst och driftsäker öppning är stor. Detta kan exempelvis vara i butiker, varuhus, skolor, kommunala byggnader, hotell eller andra platser med hög gångtrafik. Det finns dörrautomatik som passar både enkeldörrar och dubbeldörrar samt som lämpar sig antingen inomhus eller utomhus. De vanligaste varianterna av dörrautomatik är för skjutdörrar och slagdörrar men det förekommer även för karuselldörrar. Dörrautomatik kan styras via olika medel som bland annat via rörelsesensorer, fjärrkontroll, passersystem eller armbågskontakt.

Krav på brand- och inbrottsskyddade dörrar

Vid val av brandskyddade dörrar finns krav på tryckesfall* av stål samt självstängning, därför levererar vi på Thoruns alltid våra brandklassade dörrar tillsammans med dörrstängare alternativt automatik. Vid val av inbrottsskyddade dörrar ska låset vara godkända av försäkringsbolag.

* Tryckesfall är en fjäderbelastad snedskuren regel som styrs med hjälp handtaget för att enkelt öppna eller stänga en dörr. Enkelt förklarat är tryckesfallet ”ploppen” som åker in i låshuset när du drar i ett dörrtrycke och fjädrar tiillbaka när du släpper det.

Underhåll av dörrar och fönster

Det är viktigt att dörrar och fönster monteras enligt leverantörens anvisning för att undvika problem och förslitning. Ett löpande underhåll förlänger också livslängden på ditt beslag och säkerställer att det fungerar som det ska. Dörrar som används mycket behöver regelbunden tillsyn och service då låsenheten och gångjärnen utsätts för påfrestningar. Dörrar som används mycket bör kollas flera gånger per år och dörrar som används mer sällan rekommenderas att kontrolleras 2 gånger per år.