Presto

Presto är ett komplett oisolerat profilsystem för dörrar och och väggpartier med passningar till enkel- och dubbeldörrar samt glasade öppningar. Profilerna är säkra och pålitliga och möter de högsta kraven på teknisk funktion och kontinuerlig belastning. Inbrottssäkerhet: Klass RC 1-3 enligt EN 1627 samt brandklass E30-E120/EW30-60.

Specifikationer

  • Material
  • Stål
  • Galvaniserad stål (GV/GC)
  • Rostfritt stål
  • Dimensioner
  • Synlig bredd 50 mm. Sektionsdjup: 50 mm
  • Skydd och säkerhet
  • Bullerisolering: Rw 36 dB
  • Regnresistens: Stress group C (600 Pa)
  • Skottsäkerhet: Resistenskategori M3-SF, M4-SF